Pravila nagradne igre

Sodelujte v NAGRADNI IGRI “#OptikaJuresObdaruje” v Optiki Jureš in se potegujte za neverjetno nagrado – PRAKTIČNI NAHRBTNIK !

Vse, kar morate storiti je, obiskati našo Facebook stran, deliti in všečkati objavo z nagradno igro –  #OptikaJuresObdaruje in v komentar napisati ime prijatelja ali prijateljice, znanca ali znanke, ki bi bila vesela novega praktičnega nahrbtnika, ter izpolniti prijavnico.

Nagradna igra poteka od 01.03.2022 do 31.05.2022. Na koncu vsakega meseca bomo izžrebali 10 srečnežev, ki bodo ta nahrbtnik prejeli.

Splošni pogoji in pravila nagradne igre: “#OptikaJuresObdaruje”.

Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri “#OptikaJuresObdaruje”.

Organizator nagradne igre: Optika Jureš d.o.o., Ormoška cesta 3a, 9240 Ljutomer, matična številka: 2154200000, davčna številka: 58433643 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 01. 03. 2022 do 31. 05. 2022 (do 24. ure). Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre “#OptikaJuresObdaruje” (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija produktov podjetja  licenčne blagovne znamke Essilor in Optike Jureš (PE Ormoška 3a, 9240 Ljutomer) na družbenem omrežju Facebook.

 

Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to so zaposleni v podjetju Optika Jureš d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter, da se strinja s temi pravili.

Način sodelovanja

Vse, kar morate storiti je, obiskati našo Facebook stran, deliti in všečkati objavo z nagradno igro PRAKTIČNI NAHRBTNIK–  #OptikaJuresObdaruje in v komentar napisati ime prijatelja ali prijateljice, znanca ali znanke, ki bi bila vesela novega nahrbtnika, ter izpolniti prijavnico.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrade

Nagrada je PRAKTIČNI NAHRBTNIK.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti.

Nagrajenci nagrade ne morejo prenesti na tretje osebe.

Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Nagrajenca se o nagradi obvesti na dan žrebanja, oz vsak konec meseca, ko je žrebanje.

Žrebanje se opravi na sedežu organizatorja nagradne igre. Objavili bomo ime in priimek nagrajenca ali ime, pod katerim je nagrajenec registriran na Facebooku.

Izžrebana oseba se ob prejetju nagrade strinja, da naredimo fotografski posnetek osebe skupaj s prejeto nagradoFotografiranje se opravi v prostorih Optike Jureš.

Fotografijo bomo objavili na naši Facebook strani, na Instagramu in naši spletni strani.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka na časovnici. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator pregleda vse objave in zadržuje pravico diskvalifikacije sodelujočega, če:

  • sodelujoči prekrši pravila;
  • sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 72 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim;
  • je njegov komentar žaljiv ali vulgaren, omenja znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.

Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani. Izžrebana oseba mora nagrado prevzeti osebno v roku 60 dni od žrebanja, sicer do nagrade ni več upravičena.

Prevzem je možen osebno v poslovalnici Optika Jureš d.o.o. PE Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 13, 9000 Murska Sobota.

Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook;
  • (ne)delovanje spletne strani optikajures.si;
  • vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook;
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
  • nedostavljene pošiljke z nagradami;
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Optike Jureš v zapisku Pravila in pogoji nagradne igre “#OptikaJuresObdaruje ” ter dostopna in na vpogled na povezavi.

Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Optika Jureš v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Murska Sobota, 01. 03. 2022